Acasă Info Utile Sistemul RO e-Factura

Sistemul RO e-Factura

Contextul economic este în continuă schimbare, iar anul 2024 vine cu o serie de modificari fiscal-bugetare aduse de Legea nr.296/2023 privind asigurarea sustenabilitații financiare a României pe termen lung.


Pentru că ne dorim să fim cu toții cât mai pregatiți pentru provocarile generate de aceste modificari, venim în întâmpinarea clienților noștri cu un scurt rezumat al prevederilor cuprinse în Art. LIX.
Pentru detalii suplimentare, puteți gasi informațiile de interes în Ghidul RO e-Factura.


Din data de 1 ianuarie 2024, au intrat în vigoare prevederile Legii nr.296/2023, conform careia toți operatorii economici vor avea obligația de a transmite facturile emise în sistemul național privind factura electronica RO e-Factura, indiferent daca destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura, urmând ca de la 1 iulie 2024, sistemul RO e-Factura să devină singura formă de transmitere a facturii fiscale.
Aceasta reglementare se aplică atât pentru operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România (indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA), cât și pentru persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, dacă livrările de bunuri/prestările de servicii au locul livrării/prestării în România.

Informații importante

  • Termenul limită pentru transmiterea facturilor emise prin sistemul RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii.
  • Nerespectarea prevederilor legale în vigoare constituie contravenție și se sancționeaza cu amendă (vezi Capitolul I în Ghidul RO e-Factura). Cu toate acestea, pentru a spriji procesul de aliniere la noile norme și procese, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, nerespectarea acestui termen limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronica e-Factura nu se sancționeaza.
  • În perioada de tranziție la noul sistem e-Factura, facturile fiscale emise de compania noastră vor fi transmise în formatul agreat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 296/2023.

Compania noastră a demarat procedurile necesare pentru îndeplinirea noilor obligații fiscale și se va conforma legislației în vigoare.

Soluții eCommerce

FAN Courier a creat module pentru integrarea serviciilor de curierat pe site-ul tău.