Termeni de utilizare a aplicației mobile FAN Courier Mobile App

1. Părțile acordului

Părțile Acordului cu privire la aplicația mobilă FAN Courier Mobile App sunt FAN Courier Express SRL (denumită în continuare “FAN Courier”), Str. Fabrica de Glucoză nr. 11C, București și utilizatorul.

2. Obiectul acordului

(1) Obiectul acordului este furnizarea aplicației mobile FAN Courier Mobile App și utilizarea funcțiilor oferite prin aplicația mobilă FAN Courier Mobile App.

(2) Principalele funcții ale aplicației mobile FAN Courier Mobile App care pot fi accesate, constau in furnizarea de informații despre produsele și serviciile FAN Courier, precum și crearea de documente de insotire a trimiterilor postale, denumite in continuare AWB, plasarea comenzilor pentru preluarea trimiterilor postale, calculator de costuri, harta punctelor de acces si contact FAN Courier, urmărirea acestora si informatii actualizate cu privire la logistică.

3. Accesul si autentificarea in aplicatia Mobila FAN Courier

Accesul in aplicatia Mobila FAN Courier se va efectua ulterior acceptarii de catre client a permisiunilor: camera foto(accesul la camera fiind solicitat doar cand se utilizeaza optiunea de scanare a codurilor de bare ale AWB-urilor), locatie (pentru a avea acces la locatii FAN Courier), etc.

Clientii FAN Courier posesori de  cont în platforma www.selfAWB.ro se vor loga cu datele de logare detinute. In caz contrar, nu vor fi aplicate conditiile contractuale agreate (in cazul in care exista un contract incheiat).

In cazul in care utilizatorul aplicatiei nu detine un cont in platforma www.selfAWB.ro, acesta are doua optiuni:

  • acceseaza aplicatia fara autentificare si are acces limitat la functionalitatile aplicatiei
  • creeaza un cont nou prin intermediul aplicatiei, noul cont creat fiind de tip “selfAWB ocazional”.

Functionalitatea aplicatiei de Mobile a FAN Courier este descrisa in Manual de Utilizare al aplicatiei.

4. Sectiunile aplicatiei mobile FAN Courier

Creeaza AWB

Generarea AWB-ului nu este posibila fara completarea campurilor obligatorii si respectarea conditiilor din aplicatie.

Expeditorul trebuie sa prezinte curierului codul de bare/ QR in vederea printarii/ tiparirii documentului de transport

Observatiile selectate sunt cu titlu orientativ(livrare sambata, livrare luni, etc.), se vor aplica prioritar “Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale” ale FAN Courier.

Pot fi accesate din intermediul aplicatiei doar partial serviciile companiei, pentru a avea acces la intreaga oferta de  servicii  prestate, putand  fi utilizate celelalte canale(www.selfAWB.ro si numarul de telefon 021/9336).

Serviciul Contra ramburs  cu rambursare in contul colector este disponibil pentru clientii care au contul bancar si banca emitenta inregistrate pe contul lor.

Toate expeditiile generate din aplicatia mobila vor fi de tip ePOD(livrare cu semnatura electronica pe PDA).

Lista AWB

In sectiunea “Lista AWB” se pot vizualiza trimiterile postale nepreluate in vederea inregistrarii unei comenzi, cele generate din aplicatie care au fost deja preluate, dar si documente de transport nefinalizate.

Comanda AWB

Nu se poate finaliza comanda de preluare daca nu i se asociaza un AWB(neridicat) generat din aplicatie.

Estimare cost

In cazul in care exista un contract incheiat intre FAN Courier si utilizator, este necesar ca acesta din urma sa se autentifice in aplicatie cu datele primite de la FAN Courier. In caz contrar, se vor aplica tarifele de lista.

Estimarea de cost este orientativa, pot exista diferente intre estimare si tariful final; FAN Courier nu garanteaza acuratetea estimarii.

Puncte de acces si contact

Localizarea pe harta este posibila in conditiile  activarii  optiunii  de localizare pe dispozitivul mobil utilizat.

5. Drepturile, îndatoririle și obligațiile utilizatorului

(1) Utilizatorul va folosi aplicația mobilă FAN Courier Mobile App doar în scopul prezentului acord.

(2) Utilizatorul are responsabilitatea de a determina în ce măsură serviciile furnizate sunt potrivite și îndeplinesc cerințele specifice din punct de vedere legislativ, juridic și alte cerințe cu privire la protecția și securitatea datelor, precum și de a determina în mod independent măsura în care este permisă utilizarea serviciilor oferite în virtutea prezentului acord în scopul intenționat de către utilizator. Aplicația FAN Courier Mobile App nu include niciun fel de instrucțiuni juridice în această privință. Se va reține că nu se poate garanta securitatea deplină prin intermediul proceselor tehnice și că securitatea proceselor de criptare este în continuă schimbare.

(3) Utilizatorul are responsabilitatea propriilor sale activități, în special în legătură cu informațiile, datele și conținutul pe care utilizatorul sau o terță parte care poate fi atribuită utilizatorului le încarcă, le stochează în sistem și/sau le transmite sau le distribuie la utilizarea aplicatiei mobile FAN Courier.

(4) Utilizatorul se va asigura că utilizarea serviciilor nu are efecte negative pentru FAN Courier, pentru companiile asociate cu FAN Courier din grup sau pentru orice alte terțe părți. Ca urmare, utilizatorului îi este interzis să folosească serviciile oferite de FAN Courier în scopuri ilegale și/sau îndeosebi:

  • să stocheze conținut interzis prin lege și să transfere sau să pună la dispoziție astfel de conținut unor terțe părți;
  • să încarce conținut ilegal sau imoral în sistem sau să transfere sau să pună la dispoziție astfel de conținut unor terțe părți, inclusiv referințe la astfel de conținut.

6. Drepturi cu privire la utilizarea software-ului

(1) Pe durata acordului, utilizatorul primește un drept internațional, non-exclusiv, netransferabil și pe care nu are voie să îl sub-licențieze, de a utiliza software-ul care reprezintă scopul prezentului acord.

(3) Utilizatorul nu are dreptul să modifice, să adapteze, să traducă sau să revizuiască în alt mod software-ul sau să îl conecteze cu alte programe software.

(4) Utilizatorul despăgubește FAN Courier de orice pretenții ale unor terți, emise împotriva FAN Courier ca urmare a încălcării din culpă a obligațiilor stabilite în acești Termeni și Condiții Generale și/sau ca rezultat a altor acțiuni dăunătoare din culpă ale utilizatorului sau ale unei terțe părți care poate fi atribuită utilizatorului. În continuare, utilizatorul va asigura despăgubiri pentru orice alte daune suportate, inclusiv pentru costul oricăror acțiuni juridice și de apărare necesare. Această obligație este valabilă și pentru utilizarea greșită a contului de utilizator de către terțe părți.

7. Drepturile și obligațiile FAN Courier

(1) FAN Courier furnizează serviciul în conformitate cu specificațiile serviciului și cu prevederile prezentului acord.

(2) FAN Courier își rezervă dreptul de a modifica, de a adăuga sau de a opri anumite funcții oferite în aplicația mobilă FAN Courier Mobile App, sau de a închide aplicația mobilă FAN Courier Mobile App parțial sau în întregime, la orice moment fara  notificare prealabila.

(3) În cazul unei încălcări din culpă a reglementărilor statutare sau a acestor Termeni și Condiții Generale de către un utilizator sau de către orice terță parte care se poate atribui utilizatorului, FAN Courier își rezervă dreptul de a suspenda temporar serviciul, în întregime sau parțial.

(4) FAN Courier nu garanteaza ca accesul utilizatorului va fi neintrerupt sau ca nu va prezenta erori.

8. Răspundere și limitarea răspunderii FAN Courier

  • FAN Courier Mobile App este furnizată așa cum este”(„As Is”).
  • FAN Courier nu garantează accesibilitatea si functionarea aplicației mobile FAN Courier Mobile App pe orice sistem de operare.

(3) FAN Courier nu își asumă răspunderea pentru exactitatea sau caracterul incomplet al informațiilor furnizate în aplicația FAN Courier Mobile App.

(4) FAN Courier nu răspunde în niciun caz de daune rezultate din întreruperea serviciului și din întârzieri ca urmare a unor evenimente care nu pot fi prevăzute și nu pot fi atribuite FAN Courier, reprezentanților legali sau agenților indirecți ai acestuia.

Evenimentele care nu pot fi prevazute pot fi: război, tulburări civile, forțe ale naturii, incendii, atacuri sau sabotaj din partea unor terți (e.g. folosind viruși de calculator), pană de curent, directive ale agențiilor guvernamentale, dispute legale de muncă în interiorul companiei și eșecuri sau restricționări ale serviciilor în rețelele de comunicații, fara a se limita la ele.

(5) FAN Courier nu raspunde de  eventualele situatii ce pot aparea in utilizarea serviciului/aplicatiei de FAN Courier Mobile App care se datoreaza unor defectiuni, erori sau nerespectarii prevederilor legale ce reglementeaza utilizarea serviciilor, in general si a serviciilor de telecomunicatii, in special.

(6) Utilizatorul este pe deplin responsabil de pastrarea confidentialitatii in ceea ce priveste datele de autentificare in vederea accesarii  aplicatie si nu va putea atrage raspunderea FAN Courier daca un angajat/colaborator al companiei sau orice alt tert  va accesa contul sau.

Partile sunt de acord ca datele si informatiile obtinute prin accesare aplicatiei care le sunt sau le vor fi cunoscute sunt informatii confidentiale.

Informaţii confidenţiale reprezinta orice informaţii de natură confidenţială (existente înainte sau după data prezentului Acord), indiferent de modul în care sunt comunicate, care se referă la activitatea, afacerile, dezvoltările, tarife, discounturi, oferte personalizate, secretele comerciale, preţurile, personalul, furnizorii şi clienţii fiecăreia dintre Părţi, inclusiv proprietatea intelectuală, împreună cu toate informaţiile obţinute din cele de mai sus şi orice alte informaţii indicate, în mod clar, ca fiind confidenţialeUtilizatorul înţelege, prin prezentul Acord, că FAN Courier va avea dreptul, fără obligaţia de a dovedi daunele deosebite, si la remediile oferite de o hotărâre judecătorească şi/sau altă remediu echitabil, pentru orice încălcare reală sau ameninţătoare a obligatiei de a pastra confidentialitatea datelor.

9. Acordul de utilizare a aplicatiei

(1) Acordul intra in vigoare prin descărcarea și activarea aplicației mobile FAN Courier Mobile App, iar termenul acestuia este pe o perioadă nedefinită.

Push notifications

În cazul în care utilizatorul accepta sa primeasca notificări, îi vor fi trimise toate categoriile de notificari existente(noutăți, alerte, știri, etc.), acesta avand opțiunea de a dezactiva una sau mai multe categorii de notificări din ecranul Setări.

Redirectionarea pe alte site-uri web

FAN Courier nu este responsabil pentru niciun site web terta parte legat printr-un hyperlink de aplicatia mobila FAN Courier. Este responsabilitatea utilizatorului sa citeasca si sa accepte sau nu Termenii si Conditiile sau Politica de Confidentialitate a a acelor terte parti.

Prezentul Acord este guvernat de legea romana. Partile convin prin prezentul Acord  ca drepturile si obligatiile acestora, precum si interpretarea si executarea Acordului sa fie guvernate de prevederile legii romane in vigoareProprietate intelectuala

Utilizatorul  se obliga si se angajeaza in mod irevocabil fata de FAN Courier  sa nu utilizeze fara drept datele/ informatiile/ documentele pentru care FAN Courier are un drept de proprietate  intelectuala inregistrat si/sau protejat potrivit legii.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala, sunt si vor fi proprietatea exclusiva a FAN Courier , care le va utiliza, publica , cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura

Utilizatorul nu va utiliza datele obtinute de la FAN Courier decat in scopul utilizarii aplicatiei, datele obtinute nu vor fi divulgate unor terte persoane.

Utilizatorul se obligă să despăgubească FAN Courier împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.)